Fabric - Papergoods & More

Privacy verklaring

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jou persoonlijke gegevens? Lees dan verder.

Patch and Paper en gegevens verzamelen.
Hieronder vind je de privacy verklaring van Patch and Paper, een winkel en webshop in creatieve producten.
Het kan zijn dat de gegevens die jij verstrekt aan Patch and Paper verzameld worden.
We vinden het daarom niet meer dan logisch dat je weet wat wij met deze gegevens doen.

Het doel van gegevens verzamelen.
Er zijn een aantal doelen waarvoor Patch and Paper persoonsgegevens verzameld.
1. Het versturen van nieuwsbrieven.
Patch and Paper verstuurd nieuwsbrieven per email, met daarin informatie die we met jou willen delen.
Deze nieuwsbrief is gericht op commercie en op informatie voorziening.
Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Patch and Paper.
Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
2 Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Patch and Paper via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een informatie of een product aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres eventueel je telefoonnummer en uiteraard je vraag.
3. Analytics
De website van Patch and Paper verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Ontvangers
De gegevens die Patch and Paper ontvangt en verwerkt worden beheerd door:
1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
2. Hostnet.
De e-mail van Patch and Paper wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.
3. Expotis.
De website en back-ups van de website worden gehost bij Expotis. Gegevens die jij achterlaat op de website van Patch and Paper zijn op de servers van Expotis opgeslagen.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Patch and Paper, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@patchandpaper.nl
2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Patch and Paper via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.
3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google analytics

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Patch and Paper of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Patch and Paper prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten
1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Patch and Paper vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Patch and Paper. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Patch and Paper. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Patch and Paper opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij zal Patch and Paper al jouw gegevens over dragen aan de andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Patch and Paper vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Patch and Paper niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Patch and Paper je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@patchandpaper.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren

Jouw plichten
Patch and Paper verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Patch and Paper via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen, en je adresgegevens zijn nodig om je internetbestelling te kunnen laten bezorgen door onze vervoerder. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Patch and Paper de betreffende dienst of het product niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Patch and Paper met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Patch and Paper behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Patch and Paper dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Patch and Paper te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.


Patch & Paper 
van Amerongenweg 17
3771 LM Barneveld
Nederland
tel +31633091899
info@patchandpaper.nl
KvK-nummer: 61407283
Btw-identificatienummer: NL192449606B0